Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Beordringsansvarig

Vårt register uppdateras och anmälan av beordringsansvarig kommer kunna göras så snart som den nya databasen på hemsidan är färdig.

Vid frågor kontakta Tomas Tengmark 08-6651231 tomas.tengmark@sff-filmstudios.org

måndag 18 april 2016

Så här fyller du i blanketten

* Samtliga av dessa fält måste vara ifyllda för att kunna skicka in blanketten.

Beordringsanvarig Fyll i filmstudions namn, termin och år.

Kontaktuppgifter: Obs! Till person som kan nås dagtid! Skriv in namn, adress, telefon och e-post.
*Dessa uppgifter är mycket viktiga för distributörerna så att aviseringar och beordringar når rätt person.

Filmen skickas till: Fyll i namn, adress, telefon och e-post till den person som ska mottaga filmen.

Filmen visas på biografen: Fyll i vilken biograf filmen skall visas på samt adress och telefon.

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31