Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Helsingborgs filmstudio

Filmstudions hemsidalänk till annan webbplats

Beordringsansvarig/leveransadress
Helsingborgs filmstudio/Pia Zachrison
Röda kvarn
Karlsgatan 7
252 24 Helsingborg
Telefon: 042-13 02 30, 0730-333 152
E-post: teknik@biorodakvarn.se

Biograf

Röda kvarn
Karlsgatan 7
252 24 Helsingborg

Kontaktperson: Louise Leghammar, Louise.Leghammar@fhp.nu 042-13 02 30, 0730-333 152 eller teknik@biorodakvarn.se

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Telefon: +46 8 665 11 00,
Fax: +46 8 666 37 48
E-post: sff@sff-filmstudios.org
Webb: www.sff-filmstudios.org