Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Redovisning av medlemskort

Kontaktuppgifter1:a redovisningen
Sålt:


Vi har behållit:Slutredovisning
Sålt efter 1:a redovisningen:


Returneras per post:


Underteckna


Vänligen kontrollera att formuläret är korrekt ifyllt innan du går vidare! Klicka sedan på knappen "Skicka" för att skicka blanketten till SFF: administration. Ett kvitto på det du fyllt i kommer också att skickas till den e-postadress du angivit.

Så här fyller du i blanketten

* Samtliga av dessa fält måste vara ifyllda för att kunna skicka in blanketten.

Redovisning: Redovisning till SFF av försålda medlemskort skall göras vid 2 tillfällen per termin. Kundnummer ej obligatoriskt.

1:a redovisningen: skall skickas till SFF senast 10 dagar efter den andra filmvisningen.

Slutredovisningen: skall skickas till SFF direkt efter den sista filmvisningen. Osålda kort skall returneras per post.

Underteckna : skriv in ort och dagens datum för att underteckna redovisningen.

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31