Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Beordringsansvarig

Beordringsansvarig för:Kontaktuppgifter: *
User information(Kvitto kommer att skickas till denna e-postadress)
Filmen skickas till: *
User informationFilmen visas på biografen:Vänligen kontrollera att formuläret är korrekt ifyllt innan du går vidare! Klicka sedan på knappen "Skicka" för att skicka blanketten till SFF: administration. Ett kvitto på det du fyllt i kommer också att skickas till den e-postadress du angivit.

Så här fyller du i blanketten

* Samtliga av dessa fält måste vara ifyllda för att kunna skicka in blanketten.

Beordringsanvarig Fyll i filmstudions namn, termin och år.

Kontaktuppgifter: Obs! Till person som kan nås dagtid! Skriv in namn, adress, telefon och e-post.
*Dessa uppgifter är mycket viktiga för distributörerna så att aviseringar och beordringar når rätt person.

Filmen skickas till: Fyll i namn, adress, telefon och e-post till den person som ska mottaga filmen.

Filmen visas på biografen: Fyll i vilken biograf filmen skall visas på samt adress och telefon.

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31