Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Ansökan filmstudiobidrag

Fyll i följande ansökningsformulär. Du kan också fylla i samma information på papper och posta till SFF, Box 27126, 102 52 Stockholm. Ladda ner till höger, där hittar du också villkoren för bidragen.

 

(Kvitto kommer att skickas till denna e-postadress)
Projektet är tänkt att starta följande termin:

Kryssa för vad ansökan gäller (markera alla val som är relevanta): *
Multiple selection
Beskrivning
Vänligen kontrollera att formuläret är korrekt ifyllt innan du går vidare! Klicka sedan på knappen "Skicka" för att skicka blanketten till SFF: administration. Ett kvitto på det du fyllt i kommer också att skickas till den e-postadress du angivit.
Ekonomisk kalkyl
Ge en kortfattad beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna kopplade till ansökan. (Behöver inte vara exakt.)
Kostnader
Intäkter

Bilagor
Skicka
Kontrollera att allt är korrekt ifyllt och skicka sedan iväg ansökan.

Mer information

* Samtliga av dessa fält måste vara ifyllda för att kunna skicka in blanketten.

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer