Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Välkommen till Sveriges Förenade Filmstudios!

På vår hemsida hittar du all information du behöver för att starta och driva en filmstudio. Varje filmstudio väljer själv filmer och bokar dem via SFF:s centrala verksamhet.

Blanketter för filmbeställning, ansvarsförbindelse m.fl. kan fyllas i online. Läs mer under Blanketter nedan.

Filmlistan finns på vår hemsida och uppdateras kontinuerligt, Den innehåller för närvarande ca 1250 titlar. De flesta biografer är idag digitaliserade och kan inte längre visa 35mm-film. Numera är det digitala kopior (DCP). För de biografer som inte kan visa DCP är bluray ett alternativ, men då krävs en bra HD-projektor och en bluray-spelare. Vissa filmer finns också i formaten dvd och twix. Filmformaten finns markerade i Filmlistan.

Starta Filmstudio. Finns det ingen filmstudio på din ort så kan du starta en. Läs igenom informationen och hör gärna av dig till SFF om du har frågor.

Under rubriken Verksamhetstips finns goda råd och idéer om vad filmstudion kan göra utöver filmvisningarna.

De flesta filmstudior har idag en egen hemsida. Du hittar dem under Våra filmstudior.


Blanketter
Följande blanketter skall fyllas i varje termin. Det är viktigt att du fyller i dem rätt.

 • Filmbeställning
  Kontrollera i Filmlistan att filmerna finns i ett format som er biograf kan visa.
 • Ansvarsförbindelse
  Fyll i kontaktuppgifter för filmstudions ordförande, kassör och sekreterare. Skall göras i samband med filmbeställningen.
 • Beställning av medlemskort
  Fyll i antal önskade medlemskort i rutan ”Medlemskort nr 1”. ”Medlemskort nr 2 och nr 3” används då det finns fler än en Filmstudio på samma ort eller om Filmstudion har olika fristående serier. ”Trefilmkortet” kan användas i slutet av en termin, vid filmfestivaler mm. Filmstudion betalar 130 kronor till SFF för varje sålt kort. ”Omärkta kort” används vid filmfestivaler eller dylikt. Korten räknas inte in i Filmstudions ordinarie redovisning till SFF. Filmstudion betalar den faktiska kostanden per film.
 • Redovisning av medlemskort
  Fyll i antalet sålda medlemskort, två gånger per termin. Fyll i hur många kort som sålts och hur många kort ni behåller. Fyll även i hur många visningsstillfällen ni har under hela terminen.
 • Redovisning av publikantal
  Filmstudion skall redovisa publikantal per film. Detta kan göras direkt efter avslutad termin eller under terminens gång.

Starta filmstudio!

Hur startar man en filmstudio?
Gå till starta filmstudio

Verksamhetstips

Verksamhetstips
Gå till Distributörer

Blanketter

Distributörer

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31