Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Om SFF

Är du filmintresserad?

Bli medlem i en filmstudio som tillhör SFF.
Finns det ingen filmstudio på din ort kan du starta en. 

Sprider och visar film

SFF är en fristående idéell organisation som sprider och visar värdefull film på biograf. Det finns drygt 100 filmklubbar med ca 30  000 medlemmar per år.

Filmlista

SFF sammanställer en lista över filmer som finns i distribution i Sverige. Den uppdateras kontinuerligt. Information om filmerna hittar du under rubriken Filmlistanlänk till annan webbplats

Biograf

Filmerna visas i huvudsak på biograf.

Filmstudion betalar

Filmstudion betalar en medlemsavgift till SFF som är baserad på antalet medlemmar och visningar. 

SFF betalar

SFF betalar filmhyran till distributören, filmfrakten till studion samt prenumererar på tre exemplar per filmstudio av SFF:s tidskrift Filmrutan.

Medlemskort

Filmstudion skall använda SFFs medlemskort. Korten erhålles kostnadsfritt från SFF och säljs terminsvis till medlemmarna i den lokala filmstudion.

Publik 

Alla är välkomna som medlemmar i filmstudion. Medlemskort köper du av den lokala filmstudion.

SFF arrangerar

filmhelger, seminarier, regionala träffar, visningar av nya filmer, filmresor till utländska filmarkiv mm.

Styrelse och ledning

SFFs styrelse  består av 10 ledamöter som väljs av årsmötet. För SFF:s centrala verksamhet ansvarar Per Eriksson och Tomas Tengmark.

FICC/IFFS

SFF är medlem av den internationella filmklubbsorganisationen, Federation Internationale de Ciné-Club/International Federation of Film Societies. http://www.ficc.infolänk till annan webbplats.

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31