Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Nominera till SFF styrelse

Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte den 22 april 2017 sker val av styrelse för Sveriges Förenade Filmstudios. Valberedningen behöver era nomineringar.

Enligt gällande stadgar väljs ordförande och övriga ordinarie ledamöter för en period om två år, medan suppleant väljs för ett år.

Filmstudio som vill nominera person till styrelsen ska göra det till valberedningen under nedanstående adress. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 2017 - 03 - 19.

De vars mandat går ut vid årsmötet 2017 är för de ordinarie ledamöterna Britt-Marie Jansson Meyer - Mora (ordinarie 2013), Martin Voss Schrader - Danderyd (ordinarie 2013) och Janine Andersson Lycksell - Skarpnäck (ordinarie 2015), samt för suppleant Jacob Hansson - Eskilstuna (suppleant 2015).

Samtliga har, i enlighet med föreningens stadgar, möjlighet att fortsatt kandidera till styrelsen och omväljas av årsmötet om så beslutas. Av dessa har dock Britt-Marie Jansson Meyer avsagt sig fortsatt kandidatur och avgår därmed vid det kommande årsmötet.

Nominering av person som inte redan sitter med i styrelsen bör innehålla personbeskrivning med adress, telefonnummer och e-postadress, erfarenheter inom filmstudiorörelsen och eventuella andra erfarenheter som ni bedömer vara relevanta, liksom motivering beträffande vad kandidaten kan tillföra styrelsen i dess arbete.

Vid nominering av person som redan sitter i styrelsen och som kan omväljas behöver endast namn och eventuell motivering anges.

Valberedningens utgångspunkt är att eftersträva en jämvikt mellan könen i styrelsen och att den ska innehålla personer med erfarenhet från arbete i en större eller mindre lokal filmstudio. Vidare är det önskvärt med en geografisk spridning bland ledamöterna så att landets olika delar om möjligt är representerade. Det är också bra om personen har specifika kunskaper och engagemang rörande frågor som berör de framtida möjligheterna av filmvisning på biograf och till det filmstudiorörelsens fortlevnad och fortsatta utveckling. Vi förutsätter att personer som ska föreslås till inval i styrelsen har grundläggande kunskaper om filmstudiorörelsen, dess syfte, historia och traditioner.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen: Görel Brattström (Örnsköldsvik) 070-3691460, Eva Lindfors (Landskrona) 076-8305055, Björn Påhlsson ( Mora) 070-8342179 och Lars Westerdahl, sammankallande (Alingsås) 0322-19147, 070-5697969.

Nomineringar ställs till Lars Westerdahl via e-post: westerdahllars@gmail.com

Text

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Telefon: +46 8 665 11 00,
Fax: +46 8 666 37 48
E-post: sff@sff-filmstudios.org
Webb: www.sff-filmstudios.org