Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

OM SFF OCH BIOGRAFMOMSEN


Inledning
Jag, Per Eriksson, har hela tiden hävdat att SFF inte blir direkt påverkade av den nya biografmomsen. Att vi endast kan bli indirekt påverkade om biografen vill täcka ett eventuellt inkomstbortfall genom höja våra hyror. Nu visar det sig att många filmstudior blir direkt påverkade på grund av en skattemässig specialregel som ingen direkt har tänkt på. Vissa filmstudior har nämligen betalat 6% moms på biografhyran, en momssats som från 1 januari automatiskt kommer bli 25%. Biograferna har inget annat val. De måste höja momsen på grund av skattereglerna. De filmstudior som tidigare haft en momsbefriad hyressättning eller redan betalat 25% moms kommer inte att påverkas. SFF för dialog med Filminstitutet och Kulturdepartementet kring detta och försöker motivera att SFF borde kompenseras för detta.
Utöver detta finns risken att biografen höjer hyrorna med hänvisning till inkomstbortfall. Det är en utveckling vi var beredda på och en kamp vi får ta med varje enskild biografägare och försöka övertyga dem genom övertygande argumentation om varför SFF är en bra hyresgäst.

Nedan kan läsa en mer detaljerad diskussion kring detta.

Hyreshöjningarna
Det är framför allt Svenska Bio som har varit tydliga med hyreshöjningar med hänvisning till den nya momsen. Men flera andra, framför allt mindre, biografägare signalerar samma sak. Här gäller det att vara lastade med goda argument och kanske framför allt hänvisa till det ekonomiskt fördelaktiga att ha en trogen kund som SFF. Jag tänker att det bästa är att lyfta följande:

- Vi förstår att biograferna får en utmaning och är beredda på det (och i slutändan kan acceptera en viss höjning).

- Men ingen kan veta exakt vilken påverkan momshöjningen får på biogåendet så en höjning av lokalhyra borde inte träda i kraft – eller inledningsvis vara modest förberedande – innan fakta är på bordet.

- Höjningen av moms på biografbiljetter påverkar inte lokaluthyrningen (läs undantaget nedan) och biograferna borde snarare bli mer benägna att behålla en fast hyresgäst som fyller biograferna utan biljettförsäljning än innan. Om biografen tidigare tog 2000 kr i hyra av en filmstudio så behövde de ju tidigare sälja 50 biljetter á 100 kronor för att göra en motsvarande förtjänst (efter avdrag för bidrag till distributör, moms, SFI). Med kommande system behöver de sälja fler biljetter för att nå samma summa.

Momshöjningen
Som ni kanske redan förstått blev jag förvånad när jag fick reda på att Svenska Bio tagit 6% moms när de hyrt ut lokaler till er. Och jag hävdade att detta var fel, att momsen enbart kunde vara 0% (om biografen var momsbefriad) eller 25%. Dessutom sa skatteverket till mig att de inte fick ta ut moms av ideella föreningar och lokalhyror generellt är momsbefriade. Allt detta har nu visat sig vara fel, eller inte någon absolut sanning. SFF har betalat en skattekonsult med tidigare erfarenhet från biograf- och kultursektorn att titta närmare på detta och han säger att även om Svenska Bios synsätt inte är det mest naturliga är det inte heller att betrakta som helt fel. Så här förklarar konsulten:

”Uthyrning av en biograf med eller utan personal är en tjänst som biografen tillhandahåller gentemot er och ska beläggas med 25% moms. Det finns ett undantag från denna regel, vilken gäller generellt, och det är huvudsaklighetsprincipen som innebär om man till största delen (95%) har momspliktig omsättning med t ex 6%, kan man använda denna momssats. Det är så som biograferna tidigare gjort. Men nästa år är momssatsen ändrad för biografområdet och är inte längre 6% utan 25%.

Det innebär alltså att de filmstudior som hyrt av en biograf som satt moms utifrån ”huvudsaklighetsprincipen” nu blir direkt drabbade av momshöjningen när momsen på biografhyran går från 6 till 25 procent.

Vad händer nu med hyreshöjningarna?

När det gäller höjningen av hyror är ju det ett arbete att fortsätta att ta direkt med biografägarna och att försöka vinna den förhandlingen med bra argumentation. Det vi kan skicka med är detta:

- Ni kan argumentera för att ni behöver omställningstid för att klara hyreshöjningen och därmed få ett visst uppskov.

- Ni kan eventuellt få billigare hyra genom att ändra dag och tid om ni bedömer det vara en möjlighet. Fråga om det.

- För de filmstudior som behöver utnyttja flera salonger för att få plats är det generellt bättre för Svenska Bio att hyra ut samma salong på efterföljande tider än att hyra ut flera salonger på samma klockslag. Alltså bättre att hyra salong 1, kl 18 och 20 än att hyra såväl salong 1 och 2 kl 18.

Detta är tyvärr den krassa verkligheten just nu. Om det innebär ekonomiska problem för er återstår tyvärr drastiska åtgärder som att minska antalet visade filmer eller begränsa antalet medlemmar eller höja medlemskortsprisen. Men jag tar gärna emot era uträkningar för er kommande ekonomi för att se hur SFF kan bistå i en övergångsperiod. Jag uppmanar er också att gå till kommunerna och regionerna och be om stöd. Jag hjälper gärna till där också.


Vad händer nu med momshöjningen?
Jag har tidigare sagt att filmstudiorna inte blir direkt påverkade av momshöjningen men nu med detta skattemässiga undantag där vissa biografer har kunnat ta 6% moms blir det annorlunda. Något som även kulturministern har sagt inte ska ske. Jag är övertygad om att kulturdepartementet eller Filminstitutet inte alls varit medvetna om detta undantag och dess konsekvenser.
Jag kommer att ta detta vidare till Filminstitutet och Kulturdepartementet och hävda att SFF måste kompenseras på samma sätt som biograferna. Jag anser att de behöver hitta ett system där SFF kan söka kompensation, antingen genom att vi får möjlighet att söka bidrag ur de 25 miljoner som staten anslagit till kompensation för biograferna alternativt att SFF får ett högre årligt anslag från Filminstitutet som vi då kan slussa vidare internt till momsdrabbade filmstudior. Vi kan inte anta något men jag hoppas att vi kan hitta bra argument eftersom regeringen har lovat att filmkulturen inte ska bli drabbad av momshöjningen på BILJETTER! Däremot gäller att detta inte kan vara en evig lösning, vi behöver i slutändan filmstudior som kan stå på egna ben men vi behöver tid för att hitta dit.

Avslutning
Jag och styrelsen kommer att fortsätta titta på detta och även om jag nu är övertygad om att skattekonsulten har rätt ska vi fortsätta titta på detta och även försöka få ett mer ingående svar från Skatteverket. Och vi kommer direkt att ta kontakt med Filminstitutet för att föra fram våra argumentationer. Men då gäller att ju bättre information jag har desto bättre så än en gång: skicka gärna era ekonomiska kalkyler till mig. Jag kommer också skicka ut en fråga till alla filmstudior för att se vilka andra som kan drabbas av momshöjningen så att vi vet exakt hur mycket vi kommer att påverkas.

SFF gm Per Eriksson, Verksamhetsledare

Text

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)