Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Södertälje filmstudio


Terminens visningar
5 sept Systrarna
19 sept Sauls son
3 okt Bland män och får
17 okt Mustang
31 okt Amy
14 nov Mia Madre
28 nov Dheepan
12 dec Fimpen

Beordringsansvarig/leveransadress
Peter Taberman
Estrad Bio
Södertälje Stadsscen
151 89 Södertälje
Telefon: 08 - 523 025 73
E-post: peter.taberman@sodertalje.se

Biograf

Estrad Bio
Campusgatan 26, Södertälje

Kontaktperson: Peter Taberman, 08 - 523 025 73, peter.taberman@sodertalje.se

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)