Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Sala filmstudio

Filmstudions hemsidalänk till annan webbplats

Beordringsansvarig/leverensadress
Ola Bäckgren
c/o Centrumbiografen
Stora torget 8
733 30 Sala
Telefon: 0762056727
E-post: snaret@telia.com

Biograf
Centrumbiografen
Stora torget 8
733 30 Sala

Kontakt: 0224-774 95


Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)