Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Karlstads filmstudio

Filmstudions hemsidalänk till annan webbplats

Beordringsansvarig/leveransadress
Amalia Linninger
Arenan
65184 Karlstad

Telefon: 0545402433
E-post: amalia.linninger@karlstad.se

Biograf

Arenan
Bibliotekshuet
Västra Torggatan 26, Karlstad

Kontaktperson: Amalia Linninger, 0545402433, amalia.linninger@karlstad.se

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)