Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Höganäs filmstudio

Filmstudions hemsidalänk till annan webbplats

Beordringsansvarig/leveransadress
Sagabiografen
Box 43
263 21 Höganäs
Telefon: 070-4002766
E-post: bossesaga@hotmail.com

Biograf

Sagabiografen
Köpmansgatan 2, Höganäs

Kontaktperson: Bosse Svensson, 070-4002766

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)