Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Helsingborgs filmstudio

Filmstudions hemsidalänk till annan webbplats

Beordringsansvarig/leveransadress
Helsingborgs filmstudio/Pia Zachrison
Röda kvarn
Karlsgatan 7
252 24 Helsingborg
Telefon: 042-13 02 30, 0730-333 152
E-post: teknik@biorodakvarn.se

Biograf

Röda kvarn
Karlsgatan 7
252 24 Helsingborg

Kontaktperson: Louise Leghammar, Louise.Leghammar@fhp.nu 042-13 02 30, 0730-333 152 eller teknik@biorodakvarn.se

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)