Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

FILMDOKTORN ORDINERAR

Visst gör det ont när planer brister.

Filmhelg med Mårten Blomkvist

Länk: PROGRAMPDF

Välkommen till SFF:s filmhelg 12-13 mars 2016 i Filmhuset, Stockholm!
Anmälan och deltagaravgiften, 700 kr/person till postgironummer: 15 06 00 - 5, skall vara SFF tillhanda senast den 4 mars 2016.

Kontakt

Allmänt: Per Eriksson, 08-665 12 30
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08-665 12 31
Epost: förnamn (snabel-a) filmstudio.se

Adress

Sveriges Förenade Filmstudios (Swedish Federation of Film Societies)
Filmhuset, Borgvägen, Box 27126. 102 52 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-665 11 00 (vx)